U maju 2017. god., Evropska unija je u okviru EU ProLocal projekta dodijelila 3.000.000 eura bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća. Kompanije su investirale ova sredstva u modernizaciju i nadogradnju opreme, odnosno zamjenu zastarjelih mašina. Ovo im je omogućilo da uvedu nove proizvodne linije, smanje troškove poslovanja i povećaju produktivnost. Dio fondova je također iskorišten za obuku radnika i nadogradnju njihovih znanja i vještina.

Kroz projekat je dodijeljeno dodatnih 1.000.000 eura za 13 razvojnih partnerstava. Oko 40 partnera iz javnog, privatnog, obrazovnog i nevladinog sektora su udružili ekspertizu kako bi razvili i implementirali projekte za lokalni ekonomski razvoj u 20 partnerskih opština.

Fondovi su iskorišteni kako bi se povećala mogućnost zapošljavanja radnika kroz unaprjeđenje njihovih kapaciteta za rad u drvnoj industriji i industriji prerade metala. Na primjer, stručno obrazovanje će biti postepeno uvedeno, baš kao i prekvalifikacija i druge specijalizirane obuke. Škole će nabaviti sofisticirani software za praktičnu nastavu, dok će kompanije omogućiti učenicima da steknu praktična znanja u proizvodnji.

 

Start-up kompanije i poduzetnici će također imati koristi od fondova. Start-up akademije se uspostavljaju u Žepču i Gračanici, kao i Centar za savjetodavnu pomoć poduzetnicima u Zenici. Specijalizovano obrazovanje, mentoring, kao i financijska podrška za implementaciju biznis ideja će biti omogućena uz  pomoć projekata podržanih kroz grantove.  

Sektor voća i povrća će profitirati kroz uvođenje inovativnih načina akreditacije laboratorijskh metoda, obuka za proizvođače , obnovu starih i podizanje novih voćnjaka, kao i obuku u metodama obnove. Kompanije za preradu šljiva će proširiti svoju paletu proizvoda, što će ih učiniti spremnijim za izvoz.

Projekt također podržava incijative za privlačenje stranih investicija, povećanje konkurentnosti turističke industrije u Hercegovini i ohrabruje razvoj održivih rješenja za „zelenu“ ekonomiju.