AKTUELNOSTI
1 MILIONA
VRIJEDNOST PROGRAMA
€ 1 MILIONA
BESPOVRATNIH SREDSTAVA
0 OPĆINA
800 MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
ŠTA RADIMO?

EU ProLocal program pomaže malim i srednjim preduzećima iz sektora metaloprerade, drvoobrade, turizma i agrobiznisa da nastave pozitivan trend oporavka od poplava i bolje odgovore na prilike i izazove lokalnog i međunarodnog tržišta.

Također, EU ProLocal pomaže partnerskim opštinama i gradovima da razviju kapacitete za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem i  preduzećima omoguće bolje poslovno okruženje.

Sektorski razvoj

Javno-privatni dijalog

AKTIVNOSTI
KORISNI MATERIJALI

Izlaganje na Hannover Messe 2017

Međunarodni promet svježe domaće šljive

Poster – Prvoklasna konzumna svježa šljiva

Prednosti udruživanja u lancu vrijednosti šljive

Bespovratna sredstva