KONTEKST

Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju u industriji drvoobrade. Mala i srednja preduzeća iz ovog sektora su najvećim dijelom izvozno orijentisana, što potvrđuju i podaci o izvozu iz 2015. godine kada je izvoz ovih preduzeća dostigao vrijednost od jedne milijarde maraka, čineći 11% ukupnog izvoza. U bruto domaćem proizvodu, ovaj sektor učestvuje sa 3,08 %.

Iako preduzeća iz ovog sektora posjeduju znanja i iskustvo u oblasti proizvodnje, podrška u oblasti finalizacije proizvoda, posebno u proizvodnji pločastog ili namještaja od punog drveta, kao i unapređenje marketinških vještina i načina predstavljanja na inostranim tržištima bi im omogućilo dalji rast.

CILJ: Konkurentnija mala i srednja preduzeća iz sektora drvoobrade.

NAŠ PRISTUP

EU ProLocal Program pomaže preduzećima iz programskih lokaliteta i odabranih lanaca vrijednosti iz sektora drvoobrade da uspješno prevaziđu prepreke njihovoj konkurentnosti.

Analiza preduzeća ovih lanaca vrijednosti je pokazala da se glavna ograničenja njihovom daljem rastu mogu svrstati u sljedeće oblasti: pristup tržištu, optimizacija poslovnih operacija, unapređenja kvaliteta i povećanja inovativnih aktivnosti.

Podrška EU ProLocal Programa usmjerena je ka otklanjanju identifikovanih ograničenja te program preduzima sljedeće :

PRISTUP TRŽIŠTU

 • Pomaže preduzećima da uspostave nove kontakte sa potencijalnim kupcima kroz, na primjer: organizaciju B2B sastanka, posjete kupaca ili kroz podršku učešću na sajmovima i izložbama;
 • Podržava razvoj kapaciteta radne snage u oblasti marketinga i prodaje.
 • Podiže svijest o značaju dizajna i pomaže kompanijama da prilagode dizajn namještaja potražnji;
 • Podežava identifikaciju zajedničkih kriterija za nabavku;

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH OPERACIJA

 • Pomaže preduzećima da uvide mogućnosti za poboljšanje svojih poslovnih procesa, kao i da ih optimiziraju;
 • Pomaže preduzećima da nadograde postojeće znanje, vještine i prakse u oblasti građevinarstva, rada na CNC mašinama, 3D modeliranja, dizajna ili u drugim oblastima u ovisnosti od identifikovanih potreba;

POBOLJŠANJE KVALITETA I INFRASTRUKTURE KVALITETA

 • Pruža podršku preduzećima u dostizanju standarda kvaliteta i zahtjeva za dobijanje certifikata koji su potrebni za poslovanje na međunarodnim tržištima;

UMREŽAVANJE I INOVACIJE

 • Podržava razmjenu informacija i intenziviranje saradnje među kompanijama.
 • Podržava umrežavanje kompanija u svrhu implementacije zajedničkih projekata.
 • Pomaže preduzećima da nauče o dobrim inovativnim praksama od njemačkih preduzeća;
 • Podiže svijest o inovacijama i promoviše povećanje inovativnih aktivnosti unutar kompanija;
 • Pomaže preduzećima da poboljšaju prakse u dizajniranju proizvoda kroz, na primjer,  uspostavljanje saradnje sa njemačkim univerzitetima / fakultetima za produkt dizajn;