Korisni materijali


KOMPAS ZA PODUZETNIKE

Kako jačati konkurentnost na sve zahtjevnijim tržištima? Koje je korake potrebno poduzeti za registraciju tržišne marke, a koje zahtjeve ispuniti za izvoz na tržište Evropske unije? Kako predstaviti proizvod na sajmu, a kako na društvenim mrežama?
Ovo su samo neke od tema obrađenih u nizu publikacija, kojim EU ProLocal želi podstaći unaprijeđenje različitih aspekata poslovanja malih i srednjih preduzeća u BiH.

INFORMATIVNI VODIČI I KATALOZI ZA PREDUZETNIKE DOSTUPNI ONLINE

Informativni vodiči za poduzetnike u sektoru agrobiznisa, turizma, drvoobrade i metaloprerade sada su dostupni online na na www.euprolocal.info. Ova web-aplikacija je doprinos razvoju preduzetništva i odgovor na trend digitalizacije. Nastala je u okviru EU ProLocal programa koji je finansirala Evropska unija i Vlada Njemačke, a implementirao GIZ u periodu januar 2016 – jun 2019. godine. Detaljnije o informativnim vodičima pročitajte u nastavku.

IKT KAO SREDSTVO KONKURENTNOSTI ZA MSP

Postojeća situacija vezana za korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija u malim i srednjim preduzećima u metaloprerađivačkom i drvoprerađivačkom sektoru u BiH i kako se one mogu upotrijebiti za razvoj konkurentnosti ovih preduzeća prikazano je u priručniku “ IKT kao sredstvo konkurentnosti MSP”.

INFO-POSTER – DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA

Poster prezentira niz praktičnih savjeta poljoprivrednicima o neophodnim higijenskim mjerama tokom berbe, pri pakovanju i transportu ubranog voća kako bi se isporučio kvalitetan proizvod.

VODIČ ZA PREVENCIJU I ODGOVOR NA POPLAVE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U BIH

Ovaj vodič je namjenjen svim malim i srednjim preduzećima u BiH i služi za upoznavanje preduzeća sa utjecajima koje poplave mogu imati na poslovanje, te daje praktične preporuke o mjerama kojima se mogu spriječiti ili umanjiti štete nastale od poplava i osigurati brz oporavak. Za više informacija pogledajte dokument u cijelosti.

HANNOVER MESSE 2017 – INFORMACIJE ZA PREDUZECA IZ BIH

Sa više od 6.500 izlagača iz 70 zemalja, 20.000 posjetilaca i 2.500 novinara, Hannover Messe predstavlja vodeći svjetski sajam industrijske tehnologije. Takođe, to je i najvažnija platforma za poslovanje u globalnoj industriji, vrhunska evropska lokacija za međunarodnu trgovinu i za strane investicije, kao i vodeće svjetsko okupljanje za industriju. Za više informacija pogledajte dokument u cijelosti.

POSTER – PRVOKLASNA SVJEŽA (KONZUMNA) ŠLJIVA

Plakat o prvoklasnoj, svježoj konzumnoj šljivi sa presjekom spoljnog izgleda, zrelosti i boje, udjelom suhe materije, kiseline, veličine, ukusa, boje i mirisa. Za više informacija pogledajte dokument u cijelosti.

POSTER – MEĐUNARODNI PROMET SVJEŽE DOMAĆE ŠLJIVE

Poster – prikaz međunarodnog prometa svježe šljive sa pripadajućim informacijama o zemljama izvoznicama, vrijednosti izvoza, pokrivenosti uvoza izvozom, te obimom izvoza. Za više informacija pogledajte dokument u cijelosti.

POSTER – PREDNOSTI UDRUŽIVANJA U LANCU VRIJEDNOSTI ŠLJIVE

Poster – grafički prikaz svih prednosti udruživanja u lancu vrijednosti šljive, poput međusobne podrške, zajedničkog nastupa, smanjenja troškova itd. Za više informacija pogledajte dokument u cijelosti.

POSTER – INICIJATIVA-UDRUŽIVANJE I RAZVOJ TRŽIŠNOG IDENTITETA ŠLJIVE NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

Poster – inicijativa – udruživanje i razvoj tržišnog identiteta šljive na međunarodnom tržištu, gdje su prikazane osnovne odlike nosioca inicijative. Za više informacija pogledajte dokument u cijelosti.