KONKRETNE KORISTI OD DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA

3.000.000 EURA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Pojedinačni grantovi: između 15.000 i 100.000 eura

CILJ DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ponovno uspostavljanje i povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku uvođenju inovacija i korištenje inovativnih pristupa

Povećanje sektorske konkurentnosti i jačanje poslovnih modela prevazilaženjem ograničenja za razvoj odabranih sektora

 

BESPOVRATNA SREDSTVA DOBILO JE:

59 malih i srednjih preduzeća 

8 razvojnih partnerstava koja zavisno od projekta čine grupa preduzeća, razvojne agencije, obrazovne institucije i druge javne institucije i nevladine organizacije

Distribucija grant korisnika po sektorima i opštinama

Preduzeća – individualni projekti
Preduzeća u okviru razvojnih partnerstava

Očekivani rezultati projekata malih i srednjih preduzeća

59 preduzeća je unaprijedilo, moderniziralo i optimiziralo poslovne procese

 

464 nova radna mjesta, uključujući sezonske poslove

56 inovacija na nivou pojedinačnih preduzeća

 

Povećanje prodaje preduzeća koja su dobila grantove u prosjeku za 13%, a izvoza za 16%

 

Proširenje mreže kooperanata preduzeća u agrobiznisu za 200 farmera

 

Očekivani rezultati projekata razvojnih partnerstava

Umrežavanje za:

 

proizvodnju novih sorti i osiguranje kvaliteta ljubuškog ranog krompira

 

Proširenje mreže kooperanata preduzeća u agrobiznisu za 200 farmera

 

Proširenje mreže kooperanata preduzeća u agrobiznisu za 200 farmera

 

Dodatna podrška razvoju malih i srednjh preduzeća uvođenjem usluga za:

prognozu vremenskih prilika i biljnih bolesti

 

poticanje izvoza malih i srednjih preduzeća u sektoru metala i drveta

 

razvoj kapaciteta za uspostavu lean menadžmenta