Održivi oporavak

Poplave 2014

KONTEKST

Poplave koje su se desile 2014. godine u Bosni i Hercegovini izazvale su niz negativnih događaja koji su uticali na poslovanje malih i srednjih preduzeća. Oštećeni proizvodni kapaciteti i gubitak zaliha su za posljedicu imali smanjenje ili prekid proizvodnje, a u konačnici su rezultirale otkazivanjem narudžbi i gubitkom kupaca.

Obrt Comerc d.o.o. Gračanica,  Maj 2014

Zbog međusobne povezanosti poslovanja preduzeća, te njihove osjetljivosti na okolne uvjete (snabdijevanje vodom i električnom energijom i stanje puteva) ova dešavanja nisu negativno uticala samo na poplavama pogođena mala i srednja preduzeća, već i na druga preduzeća diljem BiH. Procjena Evropske komisija je da šteta nanesena privatnom sektoru i poljoprivredi iznosi 979,69 miliona eura.  Uslijed ovih negativnih dešavanja, došlo je do usporavanja razvoja malih i srednjih preduzeća, koja su morala svoje napore usmjeriti na oporavak, a ne na korištenje tržišnih prilika.

POMOĆ

Kao direktan odgovor na negativne posljedice poplava, Evropska unije je pokrenula Program EU za oporavak od poplava u BiH u vrijednosti od 43,52 miliona eura, gdje je udio sredstava EU iznosio 42,24 miliona eura. Ovim programom je u manjim razmjerama pomognuta obnova poslovnih objekata i stvorena mogućnost za zapošljavanje radne snage, omogućen pristup finansijama i unaprijeđen izlazak na tržišta.

Kao nastavak podrške oporavku, EU je izdvojila dodatnih 9 miliona eura za projekat “Oporavak malih i srednjih preduzeća u područjima zahvaćenim poplavama i jačanje njihove konkurentnosti na osnovu partnerstava za lokalni ekonomski razvoj” u okviru EU ProLocal programa. Ova sredstva se koriste za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća uz jačanje njihove otpornosti i spremnosti na poplave i očuvanje održivosti procesa oporavaka od poplava. Od 4 miliona eura sredstava koja su dodijeljena kao bespovratna sredstva malim i srednjim preduzećima i razvojnim partnerstvima, skoro milion eura je raspoređen na projekte 19 malih i srednjih preduzeća koja su se suočila sa poplavama 2014. godine.
03a_Icon

Bojana Stanić, Director, Art Line d.o.o. Derventa"Grant sredstvima smo opremu za obradu metala, dotrajalu i oštećenu u poplavi, zamijenili novom. Naprednijih performansi, nova oprema ubrzava proizvodnju i povećava njen obim. Bolji je i kvalitet proizvoda. S tim na umu, i 2 nova radnika, spremni smo za bolje pozicioniranje na domaćem i predstavljanje na inostranom tržištu."

Grant: 29.340 KM - Unaprjeđenje konkurentnosti preduzeća kroz nabavku nove opreme


Mario Bošnjak, Director, Sjemenarna d.o.o. Široki Brijeg"Poplave su ostavile traga na poslovanje naših klijenata, a nama onemogućile naplatu i nove narudžbe. Oporavili smo se od finansijskog gubitka, a grant uložili u automatiziranu opremu za pakiranje. Sa vlastitom pakirnicom i 8 novih radnika, tržištu sada nudimo jedinstvena pakiranja sjemena i sadnog materijala malih gramaža."

Grant : 97.791 KM: Proširenje proizvodnog kapaciteta putem nabavke nove opreme za pakiranje


Dušan Pavlović, Project Manager, Euroinvest d.o.o. Brčko"Usjevi žitarica su pretrpjeli ogromne štete od poplava, koje smo sanirali vlastitim sredstvima. U cilju daljeg razvoja, grant smo uložiti u nabavku novog traktora, a zaposlićemo i profesionalnog vozača. Očekujemo da će ova mašina izvanrednih performansi znatno unaprijediti kvalitet obrade zemljišta, uvećati prinose i prihod."

Grant: 96.844 KM- Unaprijeđenje procesa uzgoja nevišegodišnjih žitarica kupovinom novog traktora


Enes Pehlić, Director, Cromex d.o.o. Prijedor"Nakon utroška vlastitih sredstava u održavanje proizvodnje nakon poplava, grant nam je omogućio modernizaciju opreme. Nabavkom savremenog modela apkant preše za metal i sa 4 nova radnika, unaprijedili smo brzinu i obim proizvodnje, kao i kvalitet finalnog proizvoda. U poziciji smo garantovati i povoljnije termine isporuke"

Grant: 97.791 KM - EUBA direct link – Nabavka opreme


Kenan Mujkić, Director, Nansi d.o.o. Žepče"U cilju modernizacije opreme nakon sanacije šteta pretrpljenih tokom poplava, grant smo uložili u novi CNC stroj za obradu drvne građe. Perfomanse ovog stroja će imati pozitivan učinak na kvalitet postojećih i omogućiti postupno uvođenje novih proizvoda. Na taj način ćemo očuvati postojeća i kreirati novih 6-8 radnih mjesta."

Grant: 78.233 BAM - Nabavka CNC stroja


Marko Vlajsević, Owner, Jelena d.o.o. Kozarska Dubica"Poplave su prouzročile znatnu štetu na usjevima žitarica. Nakon sanacije, uvidjeli smo potrebu za dodatnim skladišnim prostorom. Zahvaljujući grantu, ugradili smo 3 silosa i dobili 3.000 tona za kvalitetno skladištenje žitarica. Zaposlili smo 3 radnika, a tokom predstojeće žetve i procesa dorade očekujemo nova zapošljavanja."

Grant: 95.000 KM - Unaprijeđenje tehnološkog procesa proizvodnje kvalitetnog sjemenskog materijala žitarica


Mladen Perić, Owner and director, Pero d.o.o. Zenica"Nakon sanacije šteta od poplava sopstvenim i sredstvima EU Programa za oporavak i USAID/Sida FIRMA projekta, grant smo usmjerili ka modernizaciji centra za rezanje i kantanje pločastog materijala. Rezultat je visoka stopa produktivnosti, smanjen rok isporuke i vrhunski kvalitet proizvoda. Otvorili smo i 4 nova radna mjesta."

Grant: 97,791 BAM - Osavremenjavanje Centra za rezanje i kantarenje Zenica


Vedran Koprena, Owner, Bravarija Pile d.o.o. Laktaši"Automatska linija za elektrostatsku zaštitu metala, inovacija u radu koju uvodimo zahvaljujući grantu, znatno će unaprediti tehnologiju i kvalitet gotovog proizvoda, i na taj način uticati na konkurentnost preduzeća. Brža proizvodnja i veći kapacitet obrade uticaće i na rast prodaje. Stvara se i prostor za nova radna mjesta."

Grant: 97,000 BAM - Nabavka automatske linije za elektrostatsku zaštitu metala (plastifikaciju)


Pero Matić, Director, Eko-Bosanska Posavina d.o.o. Derventa"Nakon sanacije šteta od poplava na ratarskim usjevima, odlučili smo ublažiti buduće rizike i proširiti djelatnost na voćarski sektor, prevashodno uzgoj lješnjaka. Nabavili smo prskalicu i voćarski traktor, koji bez oštećenja stabala prolazi kroz nasade i pogodniji je za terene sa većim nagibom. Zaposlili smo i 2 nova radnika."

Grant: 95,937 BAM Opitmizacija poslovnih operacija u proizvodnji lješnjaka - nabavkom opreme za voćarsku proizvodnju.

03_Icon

Preduzeća pogođena poplavama 2014. godine upotrijebila su bespovratna sredstva za:

 

Uspostavljanje novih proizvodnih linija i proizvoda
Kupovinu opreme i mašina, uključujući potpunu ili djelomičnu digitalizaciju poslovnih procesa
Skraćivanje potrebnog vremena i povećanje rezultata za obrađivanje zemlje
Uvođenje kontrole kvaliteta u skladu sa evropskim standardima uspostavljanjem nove laboratorije
Osiguranje odvajanja primjesa, razdvajanja po težini, kalibracije zrna, brojanja i pakovanja, kao i poboljšanja skladišnog prostora
Razvoj kompjuterskog programa i energetski efikasnog LED sistema osvjetljenja
Korištenje energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih mašina
Stručna edukacija zaposlenih
04_Icon
19 preduzeća je unaprijedilo, moderniziralo i optimiziralo svoje poslovanje, uključujući i uvođenje potpuno novih proizvoda
Otvoreno je oko 90 novih radnih mjesta, uključujući sezonske radnike
U 19 preduzeća su uvedene poslovne inovacije na nivou preduzeća
Dobitnici bespovratnih sredstava su zabilježili prosječni rast prodaje od 20% i rast izvoza od 14%
ODRŽIVI OPORAVAK

Za održavost oporavka i ostvarnog napretka od ključnog je značaja da preduzeća poduzmu odgovarajuće mjere prevencije od poplava. Upravo je iz tog razloga EU ProLocal izradio “Vodič za prevenciju i odgovor na poplave za mala i srednja preduzeća u BiH”. U njemu su prezentovane praktične preporuke mjera koje se mogu poduzeti kako bi se spriječile i ublažile štete izazvane poplavama i osigurao brz oporavak.

Vodič za prevenciju i odgovor na poplave za mala i srednja
preduzeća u BiH

U cilju podizanja svijesti preuzeća o izvjesnosti dolaska do poplava i važnosti preventivnih mjera za održivost ostvarenog napretka, “Vodič za prevenciju i odgovor na poplave za mala i srednja preduzeća u BiH“ je, uz odabrane mjere koje su u njemu sadržane, predstavljen tokom pojedinačnih obuka koje su organizirane u svakom od preduzeća primatelja bespovratnih sredstava.

Program je upriličio okrugli sto na temu „Jesu li bh. preduzeća otporna na poplave“ kojem su prisustvovali predstvanici preduzeća. Osim o „naučenim lekcijama“ iz iskustva sa poplavama u 2014. godini, na okruglom stolu razgovaralo i o poduzetim mjerama za slučaj novih poplava. Jedan od zaključaka ove diskusije ukazao je na potrebu za definisanjem akcionih planova za odgovor na poplave na nivou malih i srednjih preduzeća.

U tu svrhu je EU ProLocal angažirao eksperte koji će pomoći u procesu pripreme prilagođenih akcionih planova za prevenciju i zaštitu od poplava za oko 150 malih i srednjih preduzeća u BiH.

Aktivnosti za razvoj akcionih planova za prevenciju i zaštitu od poplava započele su 20. septembra radionicom “PREVENCIJA I ZAŠTITA OD POPLAVA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U BiH”.