PODRŠKA RAZVOJU ODABRANIH SEKTORA

Program je fokusiran na sektore sa potencijalnom za dalji rast u projektnim područjima. To su sektor drvoobrade, metaloprerade, agrobiznis i sektor turizma.