AKTUELNOSTI
AKTIVNOSTI

EU ProLocal program pomaže malim i srednjim preduzećima iz sektora metaloprerade, drvoobrade, turizma i agrobiznisa da nastave pozitivan trend oporavka od poplava i bolje odgovore na prilike i izazove lokalnog i međunarodnog tržišta.

Također, EU ProLocal pomaže partnerskim opštinama i gradovima da razviju kapacitete za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem i preduzećima omoguće bolje poslovno okruženje.

USPJEŠNE PRIČE
BESPOVRATNA SREDSTVA