12 Septembra, 2018

Informativni posteri za bolju poljoprivrednu praksu

Marketinška asocijacija BiH šljive u saradnji sa EU ProLocal programom je razvila novi informativni poster pod nazivom „Dobra poljoprivredna praksa u branju voća.” Na posteru je prezentiran niz praktičnih savjeta poljoprivrednicima o neophodnim higijenskim mjerama tokom berbe, pri pakovanju i transportu ubranog voća kako bi isporučili kvalitetan proizvod.

Ovim se nastoji skrenuti ...

24 Jula, 2018

Boot Camp za podršku startapima

U nastavku uspostavljanja podrške startapima, u periodu od 9-13.7.2018. godine u Bijeljini je održana obuka koju su pohađali predstavnici jedinica koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem iz Brčko Distrikta i Grada Zenica.

Trening trenera, podrška startapima. Juli 2018.

Uvodne treninge namjenjene jačanju kapaciteta učesnika da na stručan način pomognu i podrže startape, realizovan je ...

20 Juna, 2018

Podrška Brčko Distriktu za usmjereno privlačenje investicija

U ProLocal podržao Vladu Brčko Distrikta u pripremi dokumenta „Teritorijalni marketing sa fokusom na poslovne zone Brčko Distrikta“. Dokument je finaliziran i njegova prezentacija upriličena.

Događaj prezentacije dokumenta, 8. Juni 2018.

Pomenuti dokument daje pregled prioriteta u vezi sa privlačenjem investicija u poslovne zone Brčko Distrikta sa ...

15 Juna, 2018

EU ProLocal osposobljava javne službenike za podršku startapima

U organizaciji EU ProLocal programa u Zenici je od 4. do 6. juna 2018. godine održana obuka za službenike javne uprave Brčko Distrikta, Zenice i Prnjavora o izradi biznis plana za startape.

Trening trenera, Podrška startapima, Juni 2018

Ovo je dio šire aktivnosti EU ProLocala za uspostavu neformalne mreže profesionalaca koju će činiti predstavnici jedinica za lokalni ekonomski razvoj i ...

17 Marta, 2018

Okrugli sto za razvoj ženskog preduzetništva

U organizaciji Vlade Brčko Distrikta BiH, a uz podršku EU ProLocala, održan je okrugli sto na temu: „Osnaživanje žena u preduzetništvu“. Pored predstavnika Vlade i EU ProLocal programa aktivno učešće su imale žene članice najznačajnijih brčanskih udruženja koje planiraju pokrenuti biznis ali i žene koje su već ostvarile uspješnu poslovnu priču.

Okrugli sto, ...

16 Marta, 2018

Mala škola rezidbe

U organizaciji EU ProLocal programa, danas je održana peta radionica savjetodavaca u lancu vrijednosti šljive. Tematski posvećena umijeću rezidbe šljive, radionica je za oko 40 savjetodavca, voćara i studenata  sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli pružila  priliku da se praktično upoznaju sa dobrim praksama u rezidbi na nekoliko sorti šljive, kao i na ...

7 Marta, 2018

Obuka za razvoj projekata zelenog turizma

Kako planirati i implementirati projekat u oblasti zelenog turizma u fokusu je obuke za predstavnike turističkog sektora u BiH, koja je počela u februaru 2018. godine. Polaznici će u naredna tri mjeseci potrebna znanja i vještine sticati kroz teoriju i praksu. Obuku je omogućila Evropska unija i Vlada Njemačke u okviru EU Prolocal programa.

Uz konsultantsku pomoć eksperata Programa, cilj ...

27 Novembra, 2017

Razvoj Blidinja po uzoru na njemačka zaštićena područja prirode

Predstavnici općina Posušje i Jablanica, javne ustanove „Park prirode“, te turističkih subjekata i udruženja koji djeluju na području Parka prirode ‘Blidinje’ od 19. do 25. novembra 2017. godine posjetili su turističke destinacije i zaštićena područja u Njemačkoj. Učesnici studijskog putovanja koje je organizovano u okviru EU ProLocal programa upoznali su se sa ...

28 Avgusta, 2017

Predstavljena inicijativa udruživanja u lancu vrijednosti šljive

Na ovogodišnjem Sajmu šljive, koji je održan u Gradačcu od 23. do 27. augusta, predstavljena je inicijativa udruživanja subjekata koji djeluju u lancu vrijednosti šljive u BiH. Naime, u prethodnom periodu, zahvaljujući podršci EU ProLocal Programa, uspostavljena je platforma za saradnju predstavnika 8 zadruga i preduzeća iz BiH, proizvođača i prerađivača šljive. ...

28 Juna, 2017

Obuka – Upravljanje finansijama i pristup izvorima finansiranja

EU Prolocal program je organizovao u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine obuku pod nazivom „Upravljanje finansijama i pristup izvorima finansiranja“. Pored predstavljanja finansijskih i nefinansijskih pokazatelja koji su znacajni za poslovno odlucivanje, napravljen je i osvrt na kljucne pokazatelje poslovanja preduzeca iz drvnog i metalnog sektora u ...