Informativni vodiči i katalozi za preduzetnike online

Informativni vodiči za poduzetnike u sektoru agrobiznisa, turizma, drvoobrade i metaloprerade sada su dostupni online na na www.euprolocal.info. Ova web-aplikacija je doprinos razvoju preduzetništva i odgovor na trend digitalizacije. Nastala je u okviru EU ProLocal programa koji je finansirala Evropska unija i Vlada Njemačke, a implementirao GIZ u periodu januar 2016 – jun 2019. godine. Detaljnije o informativnim vodičima pročitajte u nastavku.

Savjeti za poljoprivrednike

Vodiči „Uzgoj paprike“ i „Proizvodnja šljive“, poljoprivrednim proizvođačima nude niz savjeta o adekvatnom odabiru zemljišta i rasada za ove kulture koje imaju značajan potencijal za dalji razvoj u BiH. Pojašnjene su najčešće bolesti i štetočine koje prijete ovim kulturama i kako ih preduprijediti, te koje su nužne mjere pri berbi, pakovanju i transportu kvalitetnog proizvoda.

Poljoprivrednicima je na raspolaganju i Radna knjiga koja služi za evidenciju mjera preduzetih na gazdinstvu. Riječ je o evidenciji obradivih površina i kultura koje se uzgajaju, stručnih lica i opreme kojom gazdinstvo raspolaže, datuma kontrole kultura na štetočine, navodnjavanja, mjera zaštite, te berbi. Sadržaj je usklađen sa zahtjevima vodećeg međunarodnog standarda za proizvodnju hraneGlobalG.A.P. standard.

Upute za razvoj turizma

Aktivnosti EU ProLocal programa na sistematskom razvoju turističkih potencijala Parka prirode Blidinje u saradnji s Udrugom „Visit Blidinje“ rezultirale su sa tri vodiča, čija je primjena moguća za razvoj i drugih turističkih destinacija u BiH.
Izrađen je Vodič za uvođenje principa „zelene ekonomije“ u cilju kreiranja ekološki prihvatljivog lanca vrijednosti na nivou proizvoda i nivou destinacije. Navedene su mjere koje je moguće poduzeti u kontekstu uštede energije i vode, boljeg upravljanje otpadom i korištenjem obnovljivih izvora energije.
Dostupan je i Vodič o standardima kvaliteta proizvoda kao preduslov komercijalne prodaje u turističkom lancu vrijednosti. Naveden je niz koraka koje zainteresovani poljoprivrednici moraju ispuniti kako bi se priključili ovom lancu vrijednosti preko Udruge Visit Blidinje, uključujući i registraciju biznisa.
Izrađene su i Smjernice za kriterije smještajnih kapaciteta u pogledu kvaliteta i ekološke prihvatljivosti. Navedeni su minimalni, napredni i ekološki kriteriji koji smještaj mora zadovoljiti, a namijenjene su vlasnicima privatnih smještajnih kapaciteta koji se žele staviti na raspolaganje turistima.

Savjet više

Vodič za nastup na sajmu koristan je svim poduzetnicima i pruža niz smjernica koje pomažu pri adekvatnoj pripremi za predstavljanje proizvoda i usluga na sajmu. Detaljno su opisane aktivnosti koje prate proces planiranja i procjene uspješnosti nastupa.

Kreirane su i Smjernice za proces oblikovanja proizvoda od drveta i opisane faze procesa razvoja sopstvenog dizajna, kao i kriteriji za ocjenjivanje uspješnosti dizajnerskog proizvoda.

Katalozi odabranih preduzeća

Izrađeni su i katalozi odabranih malih i srednjih preduzeća iz sektora drvoobrade i metaloprerade, u kojima su predstavljeni: podaci o djelatnosti, proizvodima, vrstama materijala s kojima rade, mašinama i opremom kojima raspolažu, standardima, certifikatima i referencama. Cilj izrade ovih kataloga je doprinijeti informisanju o uspješnim preduzećima, kao i pospješiti uspostavu novih poslovnih kontakata i saradnje.